OÜ Projekteerimiskeskus poolt tehtud olulisemad tööd:

2013

Tudulinna vald, Ida-Virumaa, Kõrtsi maaüksuse ja selle lähiala detailplaneering

Rakvere linn, Narva tn 19 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneering

Sillamäe linn, I. Pavlovi 4 ja selle lähiümbruse maa-ala detailplaneering, (politsei- ja päästeametile)

Kohtla-Järve linn, Järveküla tee 36 detailplaneering (politsei- ja päästeametile)

Tallinna linn, Pirita tee reklaamkandjate ehitusprojekt, staadium: põhiprojekt

Tallinna linn, Kesklinn reklaamkandjate ehitusprojekt, staadium: põhiprojekt

Tallinna linn, Kesklinn reklaamkandjate ehitusprojekt, staadium: põhiprojekt

Laekvere vald, Mäe, Raimo ning Mäeveeru kinnistute vertikaalplaneering

Narva linn, Bussipeatuste ootepaviljonide asendamise projekt, staadium: põhiprojekt

Narva linn, reklaamkandjate ehitusprojekt, staadium: põhiprojekt

Rakvere linn, Pikk tn 33 mõõdistusprojekt

Rakvere linn, Tööstuse tn 3a korterelamu soojustus- ja välisviimistlusprojekt, staadium: põhiprojekt

Rakvere linn Narva tn 23c, Reklaamtahvli ehitusprojekt, staadium: põhiprojekt

 

2012

Vihula vald, Võsu alevik Metsa tn. 27 detailplaneerig, eskiisid arhitekt M. Agabus

Rakvere linn, Rägavere tee 2 ja Rägavere tee 4 kinnistute ning neid ümbritseva ala detailplaneering

Rakvere linn, Viru tn 29//Oru tn 19 kinnistu ning seda ümbritseva ala detailplaneering

Rakvere linn, J. Kunderi tn 30 kinnistu ning sellega piirnevate tänavaalade detailplaneering

Kohtla-Järve linn,  Järve linnaosas Keemia väikekoht 7t kinnistu lõunanurga osa detailplaneering, eskiiside autor arhitekt A. Mikker

KÜ Kihlevere 11 korterelamu soojustus- ja välisviimistlusprojekt,staadium: põhiprojekt

Vihula vald, Karepa küla, suvila eelprojekt

Lüganuse vald, hüdroelektrijaama hoonete ja seadmete lammutusprojekt

Vinni vald Piira küla C.T. von Neffi tn 2 mõõdistusprojekt

Tapa linn, Pikk tn. 33 ja Pikk tn. 35 detailplaneering

Vihula vald, Võsu alevik Vana-Lepispäe kinnistu detailplaneering

Sõmeru vald, Kaare tn. 2 Sõmeru vald detailplaneering ja elamu projekt

Vihula vald, Võsu-Käsmu kergliiklustee detailplaneering

Rakvere linn, Reklaamkandjate püstitamise ja valgustamise ehitusprojekt, staadium: põhiprojekt

Vinni vald Vinni alevik libedasõidu õppeväljaku ehitusprojekt

Kadrina vald, Kihlevere küla, Aia tee 1 korterelamu soojustusprojekt

Rakvere linn, Viru tn 29//Oru tn 19 detailplaneering

Rakvere linn J. Kunderi tn 30 ja selle lähiümbruse detailplaneering

 

2011

Sõmeru vald, Uhtna tööstusala detailplaneering

Vihla vald, Käsmu, Laane tee 21 detailplaneering

Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 9 korterelamu soojustusprojekt

Võsu veejaama detailplaneering

RMK-le grillimaja projekt

Käsmu küla Majakamäe sadama detailplaneering

Rakvere linn kalmistu-alade detailplaneering

Rakvere linn Narva tn 23f kaupluse juurdeehituse ehitusprojekt

Ida-Virumaa Sonda vald Mäealuse kinnistu detailplaneeringu eskiislahendus ja vertikaalplaan

 

2010

Rakvere vallas Taaravainu külas Elisa masti detailplaneering

Vihula vald, Võsupere küla, Mudila lasteaed-külakeskuse põhiprojekti koostamine

Altja küla Uus-Otsa detailplaneering

Rakke vallas Simuna mnt 1b detailplaneering

Kunda linn Jõe tn 21detailplaneering

 

2009

Vaivara vallas Tõrvajõe-Narva kergliiklustee maa-ala detailplaneering

Narva linnas Narva-Tõrvajõe kergliiklustee maa-ala detailplaneering

Vihula vallas Võsu alevikus Spordiväljaku detailplaneering

 

2008

Aseri vallas, Rannu külas E20(T1) Tallinn-Narva maantee km 126,00-128,99 detailplaneering (pindala 17,5ha)

Rakvere linnas Lõuna põik tn 1 ja selle lähiümbruse (Rakvere haigla) detailplaneering

Tamsalu linnas Tööstuse 11(tööstusala) detailplaneering

Väike-Maarja vallas Ebavere külas Loomsete Jäätmete Käitlemise AS detailplaneering

Kadrina vallas Rõmeda viadukti ja kogujatee (ühendustee Haljala ja Viitna vahel) detailplaneering

Rakvere linna kalmistu ja lähipiirkonna kalmistualade teemaplaneering ja detailplaneering

 

2007

Rakvere linnas Rägavere tee 44 (Rakvere autobaasi territoorium) detailplaneering

Võsu keskuse detailplaneering

Rakvere vallas Kinguküla kinnistu detailplaneering (pindala 10 ha)

Iisaku vallas Kauksi külas Kandle elamuala (pindala 6ha) detailplaneering

Alajõe vallas Alajõe külas Viru kaevanduse puhkemaja detailplaneering

Lüganuse vallas Liimala külasTooma ja Sepaoja elamuala (pindalaga 13ha) detailplaneering

Rakvere linnas Kütuse tn 12,13,14 ja 15 kinnistute (pindalaga 12ha) detailplaneering

 

2006

Arvo katastriüksuse ja selle lõunapoolse osa detailplaneering (pindalaga 20ha)

Harjumaal Rae vallas Aaviku külas Tiigi tn 16 detailplaneering

Saue tn 4, 4a, 2, 2a (Krooni keskuse ja selle lähiümbruse) detailplaneering

Väike-Maarja vallas Ebavere külas Kaarma tööstusala detailplaneering

Alajõe vallas Alajõe külas Villa Marika detailplaneering

Sõmeru vallas Pagusoo külas elamurajooni (pindalaga 37ha) detailplaneering

Rakvere vallas Mirdimäe kinnistu (pindalaga 20ha) detailplaneering

Vinni vallas Pajusti alevikus Vinni ja Vahe kinnistute elamuala (pindalaga 20ha) detailplaneering

Haljala vallas Haljala alevikus Uue tänava, Tervete tänava ja Piibelehe kinnistu vahel asuva ca 6 ha suuruse maa-ala detailplaneering, 2006 a (pindala 6ha) 

 

2005

Rakvere linnas Torupilli tn 3 ja Torupilli tn 4 detailplaneeringud

Väike-Maarja vallas Väike-Maarja alevikus Tamsalu mnt 1 tööstusala detailplaneering

Väike-Maarja, Tamsalu ja Laekvere valdade jäätmejaamade detailplaneeringud

Maidla vallas Savala ja Maidla külas elamuala detailplaneering

Tamsalu linnas Tööstuse tn 14 maa-ala detailplaneering 

Linnametsa, Lilleoru tänava, Tedre tänava ja  linna piiri vahelise ala  detailplaneering (pindala 13ha)

 

2004

Vinni vallas Piira küla Elektriehituse II ja Piira mõisa detailplaneering

Vihula vallas Eru külas Lahepõhja teemaplaneering (pindala 100ha)

Vinni vallas Pajusti alevikus ja Vinni alevikus jalgrattatee detailplaneering

Rakvere linnas Fr. R. Kreutzwaldi tn 5 detailplaneering (Päästeteenistuse ja Politseiameti jaoks)

Kunda linnas Toolse tee elamuala (pindalaga 6ha) II etapi detailplaneering

Kunda kesklinna detailplaneering