Teenused:

  • Detailplaneeringute ja teemaplaneeringute koostamine

  • Maastikukujundusprojektide koostamine

  • Arhitektuur-ehituslik projekteerimine

  • Geodeetiliste alusplaanide koostamine

  • Mõõdistusprojektide koostamine

  • Kinnisvara müük

  • Printimine (A4 kuni A0 formaadis, ka värviliselt)

    Prinditava töö laius paberil võib olla kuni 105mm ning pikkus kuni 40 meetrit

  • Konsultatsioonid