OÜ Projekteerimiskeskus registreeringud:

Reg. nr Reg. kp Arh. kp Tegevusala  
EEH000323 01.11.2004   Ehitamine vaata
EEP000183 01.11.2004   Projekteerimine vaata
EEO000190 01.11.2004   Omanikujärelevalve vaata
EPE000045 01.11.2004  
Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine

vaata
EEJ000159 01.11.2004   Ehitusjuhtimine vaata
EEG000019 01.11.2004  
Ehitusgeodeetilised ja –geoloogilised uuringud

vaata
EEK000056 01.11.2004  
Ehitiste ekspertiiside tegemine

vaata